Home   정안인용모드   회원가입   로그인    사이트맵 
전체목록
목록

제목 2024년 연회비 안내
작성자 관리자 작성일 2024-01-22 첨부파일 없음
내용◆ 연회비(일반회원) : 20,000
◆ 이사회비 : 100,000
◆ 계좌번호 하나 117-910010-02204               국민 364301-04-052155               제일 350-20-162632               신한 140-007-466102               농협 023-01-503811


예 금 주 : ()한국저시력인협회


[목록]