Home   일반인모드   회원가입   로그인    사이트맵 
전체목록
목록

제목 [2019년 연회비 납부 안내 ]
작성자 관리자 작성일 2019-01-17 첨부파일 없음
내용


[2019년 연회비 납부 안내 ] 
◆ 연 회 비 : 12,000원◆ 계좌번호 : 하나 117-910010-02204                    국민 364301-04-052155                    제일 350-20-162632                    신한 140-007-466102                    농협 023-01-503811◆예 금 주 : (사)한국저시력인협회(구 전국저시력인연합회) [목록]