Home   일반인모드   회원가입   로그인    사이트맵 
전체목록
목록

제목 [2018년 회비 납부 안내 ]
작성자 관리자 작성일 2017-12-18 첨부파일 없음
내용


[2018년 회비 납부 안내 ] 
◆ 연 회 비 : 12,000원◆ 계좌번호 : 하나 117-910010-02204                  국민 364301-04-052155                  제일 350-20-162632                  신한 140-007-466102                  농협 023-01-503811◆예 금 주 : (사)전국저시력인연합회


[목록]